Analysis of the transcriptome of Panax notoginseng root uncovers putative triterpene saponin-biosynthetic genes and genetic markers

Hongmei Luo, Chao Sun, Yongzhen Sun, Qiong Wu, Ying Li, Jingyuan Song, Yunyun Niu, Xianglin Cheng, Hongxi Xu, Chuyuan Li, Juyan Liu, André Steinmetz, Shilin Chen*

*Corresponding author for this work

    Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

    147 Citations (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Analysis of the transcriptome of Panax notoginseng root uncovers putative triterpene saponin-biosynthetic genes and genetic markers'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences